• Home ›
  • REAL - ARAB EAST FOR REAL ESTATE INVESTMENTS CO

REAL - ARAB EAST FOR REAL ESTATE INVESTMENTS CO

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022
أفراد 616 616 1,789,769 1,789,769 42 42 182,812 182,812 1 1 770 770 659 659 1,973,351 1,973,351
شركات 18 18 7,752,759 7,752,759 2 2 2,000 2,000 0 0 0 0 20 20 7,754,759 7,754,759
صناديق 4 4 116,302 116,302 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 116,302 116,302
مؤسسات 1 1 148,215 148,215 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 148,215 148,215
حكومات 1 1 3,450 3,450 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3,450 3,450
المجموع 640 640 9,810,495 9,810,495 44 44 184,812 184,812 1 1 770 770 685 685 9,996,077 9,996,077
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved