• Home ›
  • SURA - SURA DEVELOPMENT & INVESTMENT PLC

SURA - SURA DEVELOPMENT & INVESTMENT PLC

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022
أفراد 796 797 6,287,024 6,287,024 34 34 650,340 650,340 1 1 601 601 831 832 6,937,965 6,937,965
  -1 -1
شركات 11 11 38,822 38,822 1 1 10,000 10,000 0 0 0 0 12 12 48,822 48,822
صناديق 1 1 13,213 13,213 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13,213 13,213
المجموع 808 809 6,339,059 6,339,059 35 35 660,340 660,340 1 1 601 601 844 845 7,000,000 7,000,000
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved